CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Phòng bán hàng: 0902 685 777 – 0947 395 234

Phòng XNK: 0962 566 566

Email: [email protected]

Nhà máy sản xuất:

KCN Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam

Website

– http://dasoitrangtri.net
– http://khoangsanvietnam.com.vn
– http://botdahanam.vn

Liên hệ